Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem https://lukaszwarchol.pl.
Administratorem strony jest Łukasz Warchoł, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Warchoł, posługujący się numerem NIP 7962992882. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail contact@lukaszwarchol.pl.

§ Definicje

    Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  • a) Administrator - Łukasz Warchoł, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Warchoł, posługujący się numerem NIP PL7962992882
  • b) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://lukaszwarchol.pl
  • c) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ Pliki cookies

  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.